Chính sách đãi ngộ dành cho cán bộ nhân viên Nhựa Bình Thuận

Tập đoàn luôn tin rằng: Chỉ những nhân viên được chăm sóc toàn diện về vật chất và tinh thần trong một chính sách nhân sự toàn diện thì mới có thể tạo ra các sản phẩm / dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng hiệu quả nhu cầu của mọi khách hàng!

Vì thế, Tập đoàn luôn toàn lực xây dựng, liên tục cải tiến để hoạch định một chiến lược nhân sự lấy nhân viên làm trung tâm.
Chính sách phúc lợi, đãi ngộ của Tập đoàn Nhựa Bình Thuận thể hiện sự quan tâm, động viên đến CBCNV – con người Nhựa Bình Thuận thông qua việc trả thưởng nhân các Ngày Lễ Tết, Ngày sinh nhật Công ty và CBNV, Chính sách phúc lợi cho các dịp hiếu, hỉ, ốm đau và thưởng CBCNV có thành tích xuất sắc…

Chính sách này được áp dụng cho toàn thể CBCNV đang làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận (BPG) và các Công ty, Đơn vị thành viên BTD, BTP, BTS, VPM, DHP.

 

 

Bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.